Meny

Årsbokslut

 
Under ett räkenskapsår har vi nära kontakt med dig som kund.

Vid våra möten och kontakter, som blir ett flertal under ett räkenskapsår, tar vi upp förbättringsförslag för rutiner som utvecklar och finslipar vårt samarbete.

EkoFast upprättar årsbokslut med bilagor och årsredovisning oavsett om du eller vi har gjort den löpande bokföringen under året. Material och SIE-filer överlämnas till revisorn för en effektiv revision av räkenskaperna.

Serviceanmälan


Anmälan på webben, klicka här

Telefontid kontor: 08:00 - 12:00


016-51 84 34

Jour - akuta fel


MISAB/NOKAS

Telefontid 16:00 - 07:00


016-12 04 00


Kungsörshem

070-618 24 68

Akut - livshotande


SOS Alarm
112
Copyright © ARCOS Bygg & Förvaltning AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB